Polskie ogrodnictwo w obliczu międzynarodowej konkurencji

Wojciech Ciechomski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa
Ciechomski, Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa)
Polskie ogrodnictwo w obliczu międzynarodowej konkurencji
Polish Horticulture in the Face of the International Competitiveness
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 54, s. 35-42

Abstract

The competitiveness of horticulture sector in Poland is decreasing due to the low productivity of factors to the production resulting :from the little and dispersed scale of production as well as :from the low level of vertical and horizontal integration of the majority of vegetable and orchard farms. Dispersed structure of the sector - reflected main1y in farms of small and medium area - impacts on the incapability to compete with food processing plants and retail net on the equal principles. There is the lack of visible and effective forms of cooperation, coordination, information and communication between different entities functioning in the production sector, food processing industry and market. It all bring about, that long-term ability to gaining profits and maintaining current position, active and effective rivalry on domestic and international markets is to a high degree threatened.

Cytowania

  1. Analizy Rynkowe z lat 1995-2004: Rynek owoców i warzyw, Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, Popyt na żywność. Wydawnictwa IERiGŻ, Warszawa.
  2. CIECHOMSKI W., 2002: Ocena możliwości poprawy konkurencyjności produktów ogrodniczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 46.
  3. CIECHOMSKI W., MARZEC-WOŁCZYŃSKA T., NIEWIADOMSKI J„ 2000: Rynek warzyw i owoców. Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu. Wydawnictwo SGGW.
  4. NIEMCZYK J., 2000: Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego towarami rolno-żywnościowymi. Referat na konferencji F APA, marzec 2000, Warszawa.
  5. SOBIECKI R., 2003: Globalizacja i integracja gospodarki oraz ich skutki dla rolnictwa polskiego. http://www.arr.gov.pl
  6. Uchwała Rady Ministrów Nr 126/2004. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do UE. Program wieloletni 2005-2009.