Procesy koncentracji w polskim sektorze bankowym

Elżbieta Kacperska1, Jakub Kraciuk2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych
Kacperska, Elżbieta; ORCID: 0000-0002-6810-7037 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Kraciuk, Jakub; ORCID: 0000-0001-8046-147X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych)
Procesy koncentracji w polskim sektorze bankowym
Concentration Processes in Polish Banking Sector
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2004, vol., nr 54, s. 69-87

Abstract

The financial sector presents the strongest tendency towards capital concentration, what is the effect of its deregulation, liberalization and strong competitiveness. Fusions and foreign investors, who are taking banks over, are accomplishing this concentration. From the beginning of 1993 until the first quarter of 2004, the number of active commercial banks decreased from 87 to 59 and 27 fusions and assumptions were noticed. At the beginning of 2004 foreign investors controlled 46 commercial banks out of 59 operating in Poland. The value of their investments exceeded 7 .2 billions PLN and they owned 76.3% of equity and supplementary funds and 67.4% of assets. Owing to these investments, the banking sector development has started and the investors subsidised existing banks, improved infrastructure and made many innovations. The large foreign banks, which were set up as a result of concentration, made banking system more effective and facilitated development of national economy. On the other hand, the superior contribution of large foreign banks obstructs national financial policy and makes the financial sector sensitive to prosperity fluctuations and a crisis of the world banking system.

Cytowania

 1. 50 największych banków w Polsce. Miesięcznik Bank, edycja IX, marzec 2004.
 2. BOŻYK P., (red.), Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych, WSHiP, Warszawa 2004.
 3. BRZOZA R., Zagranica kontroluje polskie banki, Gazeta Gospodarcza nr 4 7 /2003.
 4. DURKA B., Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny. IKiCHZ, Warszawa 2003.
 5. Fuzje i przejęcia bankowe, Zeszyty BRE Bank - CASE nr 45, Warszawa 1999.
 6. Lista inwestorów zagranicznych w Polsce. PAIZ, Warszawa 1993.
 7. PAC R., Inwestycje zagraniczne w polskim sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce. Raport roczny, Jakichż, Warszawa 2004.
 8. PAWŁOWSKA M., Wpływ zmian w strukturze polskiego sektora bankowego na jego efektywność w latach 1997-2002, Bank i Kredyt, listopad-grudzień 2003.
 9. PĄCZKOWSKI K., Zagranica kontroluje polskie banki, Gazeta Gospodarcza nr 47/2003.
 10. Sytuacja finansowa banków w I kwartale 2004 r. Synteza. Raport NBP. Warszawa 2004.
 11. The list of major foreign investors in Poland. PAIZ, Warszawa 2004.
 12. ZAWADZKA Z., Przemiany w bankowości światowej i ich wpływ na system bankowy w Polsce, http://www.tp-forumbiznesu.pl/referaty/zzawadzka.html?czesc=3
 13. ZORSKA A. (red.), Korporacje międzynarodowe w Polsce, Difm, Warszawa 2002.