Zastosowanie modelu MOTAD do tworzenia portfela akcji

Krzysztof Wisiński

Wisiński, Krzysztof
Zastosowanie modelu MOTAD do tworzenia portfela akcji
The application of motad model in indicating the optimum portfolio structure
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2006, vol., nr 60, s. 353-358

Słowa kluczowe

podejmowanie decyzji model MOTAD portfel akcji

Key words

decision making MOTAD model portfolio

Streszczenie

W artykule omówiono metodologię modelu MOTAD pod kątem zastosowania tej metody do tworzenia portfela akcji. Praktyczne wykorzystanie zaprezentowanej metody zilustrowano przykładem empirycznym

Abstract

The article describes the methodology of the MOTAD model. The example of the optimising portfolio structure of an insurance company has been used to show how the above-mentioned method works