Rola sektora MSP w handlu zagranicznym Polski w latach 1994–2004

Mariusz Chądrzyński
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Chądrzyński, Mariusz; ORCID: 0000-0002-7478-8190 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rola sektora MSP w handlu zagranicznym Polski w latach 1994–2004
Role of MSE Sector in Polish External Trade in the years 1994–2004
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008, vol., nr 72, s. 199-211

Abstract

In the paper an attempt at describing the role of MSE sector in the external trade of Poland in the years 1994–2004 was made. The author analyzed the share of MSE sector enterprises in export and import as well as export and import dynamics and the enterprises’ level of balance of trade in the analysed span