Enoturystyka czynnikiem poprawy konkurencyjności regionów z uprawą winorośli na przykładzie Węgier

Anna Mazurkiewicz-Pizło

Mazurkiewicz-Pizło, Anna; ORCID: 0000-0001-8273-2229
Enoturystyka czynnikiem poprawy konkurencyjności regionów z uprawą winorośli na przykładzie Węgier
Enotoursim as a factor improving competitiveness of viticultural regions on the example of Hungary
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, vol., nr 80, s. 97-108

Abstract

The aim of the study was to analyze selected activities of producers of Hungarian wines aiming at building and strengthening a brand in a context of enotourism development in wine-producing regions. Taking it into account, there were presented characteristic wine-producing regions in Hungary as an exemplify cation of their enotouristic potential as well as selected marketing activities taken up by producers of Hungarian wines