Szanse i bariery funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych

Tomasz Kaczmarczyk, Sylwia Oczyńska, Adam Pawlewicz

Kaczmarczyk, Tomasz
Oczyńska, Sylwia
Pawlewicz, Adam
Szanse i bariery funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w opinii właścicieli gospodarstw ekologicznych
Chances and the barriers of functioning of ecological agriculture in opinion of owners of ecological farms
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2010, vol., nr 85, s. 81-85

Abstract

The aim of the paper is to present chances and the barriers of functioning of ecological agriculture in opinion of owners of ecological farms of the administrative district of Ostróda and Olsztyn. Research was made at the turn of November and December 2009 and included 37 owners ecological farms. In the research method was an interview with standardized questionnaire