Rola samorządu lokalnego i organizacji społecznych w wykorzystaniu potencjału turystycznego regionu na przykładzie gminy Cedry Wielkie

Katarzyna Mysiak

Mysiak, Katarzyna
Rola samorządu lokalnego i organizacji społecznych w wykorzystaniu potencjału turystycznego regionu na przykładzie gminy Cedry Wielkie
Local government and social entities influence in development of tourism potential by example of Cedry Wielkie Municipality
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 90, s. 119-129

Abstract

The article reviews the involvement and cooperation between the local community represented by the local government and social organizations. Author highlights the development of the region with the participation of tourism in conjunction with the concept of sustainable development.