Wykorzystanie wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego

Joanna Plesiewicz, Andrzej Sołoma

Plesiewicz, Joanna
Sołoma, Andrzej
Wykorzystanie wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw przemysłu mięsnego
Application of bankruptcy multivariate discriminant analysis models to meat industry enterprises
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 90, s. 155-169

Abstract

The paper focuses on problems related to application of bankruptcy multivariate discriminant analysis models to meat industry enterprises in Poland. Bankruptcy prediction level of tested models is wide-ranging as the results have shown.