Wiedza a wyniki finansowe gospodarstw ekologicznych – studia przypadków

Magdalena Kowalewska

Kowalewska, Magdalena
Wiedza a wyniki finansowe gospodarstw ekologicznych – studia przypadków
Knowledge v.s. financial results of organic farms a case study
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2011, vol., nr 91, s. 219-228

Abstract

The case study of selected organic farms located in Mazowieckie region was presented in this article. The importance of knowledge and information as a factor affects the financial situation of organic farms was identified