Koszty i opłacalność produkcji porzeczki czarnej w zależności od metody zbioru i powierzchni plantacji

Katarzyna Rymuza1, Piotr Brzozowski2, Agata Grużewska3
1, 3 Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
Rymuza, Katarzyna (Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Brzozowski, Piotr (Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach)
Grużewska, Agata; ORCID: 0000-0003-3786-4016 (Instytut Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Koszty i opłacalność produkcji porzeczki czarnej w zależności od metody zbioru i powierzchni plantacji
Costs and Production Profitability according to Harvest Method and Area under Blackcurrant
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 100, s. 85-93

Abstract

The work presents an analysis of blackcurrant harvest time, profitability and cultivation profitability threshold when harvest was performed manually or mechanically by means of a tractor-mounted or self-propelled harvester. It has been demonstrated that mechanical harvest reduces both the harvest time and production costs as a result of which the cultivation becomes profitable. The minimum area under blackcurrant, which generates profit, is 0.39 ha for a tractor-mounted harvester and 0.35 ha for a self-propelled harvester.