Klaster jako potencjał na przyszłość – studium przypadku

Małgorzata Szczupska1, Paweł Grzelak2, Sebastian Jarzębowski3
1, 2, 3 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szczupska, Małgorzata (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Grzelak, Paweł (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jarzębowski, Sebastian; ORCID: 0000-0002-9394-577X (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Klaster jako potencjał na przyszłość – studium przypadku
Cluster as a Potential for the Future – a Case Study
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 100, s. 95-106

Abstract

The concept of a cluster is related to a new way of looking at economic development and competitiveness of the economy. The purpose of this article is to present the cluster theory as a concept based on coopetition by cooperation and synergy effect. Additionally the paper aims at presenting the objectives and the potential of “Agribusiness Innovation Cluster” – an innovative cluster created for the development of agribusiness in Mazovia. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2011–2013 jako projekt badawczy nr 2011/01/B/HS4/02612 pt. „Stopień integracji w łańcuchu dostaw a efektywność przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego”.