Koszty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Sławomir Juszczyk1, Anetta Zielińska2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Juszczyk, Sławomir; ORCID: 0000-0003-3790-6247 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw)
Zielińska, Anetta; ORCID: 0000-0003-3807-805X (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Koszty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
COSTS OF SOCIAL BENEFITS DUE TO ACCIDENTS AT WORK
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 95, s. 125-133

Abstract

This article presents the scale of costs paid by Social Insurance Agency due to accidents at work in the food industry. The financial burden borne by the state and enterprises in respect of the social benefits due to accidents at work and occupational diseases are significant on a national scale. In Poland, the highest costs of social benefits due to accidents at work were reported in 2007 while the lowest costs were observed in 2006. In the food industry the highest average costs of social benefits due to accidents at work were recorded in 2008, and the lowest in 2006.