Zależność między stopą procentową Narodowego Banku Polskiego a zadłużeniem gospodarstw domowych

Monika Utzig
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Utzig, Monika; ORCID: 0000-0003-4143-967X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej)
Zależność między stopą procentową Narodowego Banku Polskiego a zadłużeniem gospodarstw domowych
THE RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL BANK OF POLAND’S INTEREST RATE AND HOUSEHOLD’S LIABILITIES
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 95, s. 53-65

Abstract

The monetary policy of central bank influences the cost of money and determines the amount of credit incurred by households. The article presents the impact of National Bank of Poland’s interest rate on household’s liabilities. Theoretical analysis comes to a conclusion that an increase of interest rate will cause the decrease of household’s liabilities. The paper shows research’s results on the basis of data collected in the period of 2003–2011. Relationship between monetary policy and household’s liabilities was presented with reference to long-term and short-term debt.