Sposoby zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach produkujących pasze

Joanna Florek1, Dorota Czerwińska-Kayzer2
1, 2 Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Florek, Joanna (Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Czerwińska-Kayzer, Dorota (Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Sposoby zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach produkujących pasze
Risk Management Tools used by Animal Feed Producing Enterprises
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, vol., nr 98, s. 123-133

Abstract

The main target of the article was to present and evaluate the financial situation as well as the identification of methods of adverse price change risk management used in the animal feed producing enterprises. The presented research has showed that animal feed producing enterprises characterized by good financial condition. The studies showed a low level of activity in risk management. The main threat of economic activity is the price risk.