Towarowe instrumenty pochodne w stabilizowaniu dochodów z produkcji rzepaku w warunkach rosnącego ryzyka cenowego

Michał Jerzak1, Hubert Łąkowski2
1, 2 Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Jerzak, Michał (Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Łąkowski, Hubert (Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Towarowe instrumenty pochodne w stabilizowaniu dochodów z produkcji rzepaku w warunkach rosnącego ryzyka cenowego
Commodity derivatives in the income stabilization of rapeseed production under conditions of increasing price risk
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 103, s. 131-140

Streszczenie

Observed in recent years increased volatility of agricultural commodity prices caused greater exposure of market participants on the price risk. The rapeseed price volatility in Poland, measured by coefficient of variation increased significantly in the years 2008–2010. In the article, We presented the possibilities of using price stabilizing market tools, including commodity derivatives in price risk management on farms in Poland. By means of simulation method presented the potential economic effects obtained in hedging transactions of rapeseed selling prices at the Matif Euronext and ICE Futures Canada markets. The conclusion is that the hedging of rapeseed prices in the futures contracts on foreign futures markets is little effective and difficult.