Czynniki warunkujące zysk netto banków spółdzielczych

Olaf Kowalski1, Rafał Balina2, Jerzy Różyński3
1, 2, 3 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kowalski, Olaf (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Balina, Rafał; ORCID: 0000-0001-6304-8149 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Różyński, Jerzy (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Czynniki warunkujące zysk netto banków spółdzielczych
Factors determining the level of net profit of cooperative banks
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 103, s. 153-160

Streszczenie

The aim of the study was to identify the key factors determining the level of net profit of polish cooperative banks in the period 2005–2010. Studies have shown that the key factors influencing the net profit realized by cooperative banks were variables defining the basic funds, amount of employees and the amount of loans granted.