Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce

Anna Nowak1, Agnieszka Kamińska2
1 Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2 Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Nowak, Anna (Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Kamińska, Agnieszka (Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Regionalne zróżnicowanie nakładów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce
Regional differentiation of investment input in Polish agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 103, s. 17-27

Streszczenie

This paper identifies and examines the regional differentiation of investment input in Polish agriculture within 2004–2011. By making cluster analysis there were selected two groups of regions with similar level of investment activity. The group with the greatest investment input includes the following regions: Pomorskie, Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, and Lubuskie. Above mentioned investment regards input both per 1ha of rural area, per 1 farm as well as per 1 person employed in agriculture. In other 10 regions making second concentration, an investment activity was weaker what was connected with lesser average farm area, lesser market production as well as lower labor productivity.