Czynniki behawioralne i demograficzne wpływające na korzystanie przez rolników z kredytów inwestycyjnych

Ryszard Kata
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski
Kata, Ryszard; ORCID: 0000-0001-6085-3935 (Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski)
Czynniki behawioralne i demograficzne wpływające na korzystanie przez rolników z kredytów inwestycyjnych
Behavioral and demographic factors determining the use of investment loans by farmers
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, vol., nr 103, s. 53-65

Streszczenie

In study identified the influence of behavioral and demographic factors on use of investment loans by farmers. It has been shown that these features are coupled with each other and have a significant impact on credit decisions of farmers.