Efektywność sektora przetwórstwa zbóż w kontekście organizacji łańcucha dostaw

Sebastian Jarzębowski
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Jarzębowski, Sebastian; ORCID: 0000-0002-9394-577X (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Efektywność sektora przetwórstwa zbóż w kontekście organizacji łańcucha dostaw
Efficiency of grain processing sector in terms of supply chain organization
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 105, s. 57-66

Streszczenie

Within the framework of the paper, the elements of supply chain of grain products were identified and analyzed in terms of structure. The assessment of the efficiency of grain processing enterprises, which are the integrator of the chain, using the SFA method (Stochastic Frontier Approach) was carried out. The supply chain integration degree, showing the strength of relationships of individual enterprises with business partners, was identified.