Finansowanie grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Krystyna Krzyżanowska1, Marzena Trajer2
1, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Krzyżanowska, Krystyna; ORCID: 0000-0002-4160-6661 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Trajer, Marzena; ORCID: 0000-0003-0269-4758 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Finansowanie grup producentów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Financing groups of agricultural producers under rural development programme
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 106, s. 57-70

Streszczenie

The article introduces state of organization of groups of agricultural producers, legal basis and scope of financial aid granted in framework of Rural Development Programme for years 2007–2013 under activity „Groups of agricultural producers” as well as rules for support under financial perspective 2014–2020. The increase in pace of creating the groups in 2013, regional diversity concerning size of the groups and branch has been pointed out.