Rozpoznawalność banków spółdzielczych w segmencie młodych konsumentów

Aleksandra Perek1, Tomasz Pawlonka2
1, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Perek, Aleksandra (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Pawlonka, Tomasz; ORCID: 0000-0002-3463-7013 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rozpoznawalność banków spółdzielczych w segmencie młodych konsumentów
Recognition of cooperative banks in the segment of young consumers
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 106, s. 71-83

Streszczenie

This paper presents results of research on the image and visibility of cooperative banks within the group of young consumers. Changes in the economy, including in particular the withdrawal of preferential loans and increased competition from commercial banks, cooperative banks need to attract new customer groups. The study indicated the necessity of create the image of a modern institution offering products not only for agribusiness customers, but also citizens and young people.