Regionalne grupy strategiczne w przemyśle spożywczym w Polsce

Agnieszka Komor
Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Komor, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-7532-3141 (Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Regionalne grupy strategiczne w przemyśle spożywczym w Polsce
Regional strategic groups in food industry in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2014, vol., nr 106, s. 85-95

Streszczenie

This paper identifies and examines the regional strategic groups for food industry basing upon McKinsey’s modified matrix. An analysis of regional strategic groups being understood as concentration of similar regions regarding sector attractiveness as well as position and competitive potential what allows proposing acceptable strategic activities both for regions and enterprises localized on their area. The survey shows that in Poland only Masovian region is predestinated to realize development strategies in food industry. Great Poland region (Wielkopolska) is recommended to use selective options analysis as well as for enterprises operating on that market. In considering the supporting strategies basing upon selective growth, it is the most advantageous for Silesia region, South Silesia region and Minor Poland (Małopolska), Pomorze region. The strategy of profit maximizing and withdrawal strategy can be used in the following regions; Łódź region, Opole region, Lubuskie region, Podkarpacie region, Lublin region, Podlasie region, Świętokrzyski region, Warmia-Mazury region, Kujawsko- Pomorskie region.