Innowacyjne usługi żywieniowe na przykładzie targów śniadaniowych

Anna Kudlińska-Chylak
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Kudlińska-Chylak, Anna (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Innowacyjne usługi żywieniowe na przykładzie targów śniadaniowych
Innovative food services on the example of breakfast fairs
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 115, s. 163-170

Słowa kluczowe

innowacje targ posiłek śniadanie biesiadowanie weekend

Key words

innovations fair meal breakfast feasting weekend

Streszczenie

Celem publikacji jest analiza nowych trendów na rynku usług żywieniowych. Przykładem innowacyjności są targi śniadaniowe oraz śniadania ludzi biznesu w lokalach gastronomicznych. Targi śniadaniowe obejmują obszar związany z usługami żywieniowymi i zabawą. W szerszym znaczeniu można mówić o spożywaniu posiłków na świeżym powietrzu, pozyskiwaniu produktów od lokalnych producentów oraz zacieśnianiu więzi sąsiedzkich. Targi są miejscem, gdzie można obcować z muzyką, uczestniczyć w warsztatach oraz zabawach. Cieszą się one coraz większą popularnością w dużych miastach Polski, takich jak: Warszawa, Poznań, Sopot. Jako metodę badawczą wykorzystano case study oraz obserwację własną.

Abstract

Introduction of innovative solutions is observed in many areas of the food market and food services. Among the examples of innovations one can find breakfast fairs, business people breakfasts in restaurants, special offer breakfasts in restaurants etc. The purpose of the publication is to analyze new trends in the market of food services based on the example of the breakfast fairs. These include combining nutritional services, having fun and socialising. In a broader sense we can talk about eating meals in the open air, obtaining products from local producers and strengthening neighborly bonds. While visiting such fairs one can listen to the music, participate in workshops and games. They become increasingly popular in major Polish cities, including Warsaw, Poznan, Sopot. The research methods used were case studies and personal observation.