Profil działalności indywidualnych gospodarstw rolnych a korzyści z VAT

Dorota Starzyńska1, Marta Baraniak2
1, 2 Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Starzyńska, Dorota (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)
Baraniak, Marta (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki)
Profil działalności indywidualnych gospodarstw rolnych a korzyści z VAT
Profitability of settlement scheme VAT in activities of individual farms
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 115, s. 23-35

Słowa kluczowe

podatek VAT zryczałtowany zwrot podatku zasady ogólne

Key words

VAT lump-sum tax general principles

Streszczenie

Celem artykułu jest ocena i próba wskazania najkorzystniejszej formy opodatkowania VAT z punktu widzenia profilu działalności indywidualnego gospodarstwa rolnego. Autorzy dokonali analizy dotychczas przeprowadzonych krajowych badań w zakresie opłacalności formy podatku VAT. Zarówno analiza literatury, jak i rezultaty przeprowadzonych badań wykazują najwięcej ekonomicznych korzyści z wyboru opodatkowania VAT na zasadach ogólnych. Zwraca się przy tym uwagę na konieczność przeprowadzenia regularnych inwestycji w gospodarstwie, które mogą zagwarantować zwrot podatku od towaru i usług. Największe nadwyżki podatku naliczonego nad należnym odnotowano w gospodarstwie o profilu produkcji roślinnej, co stanowi o przeważającej opłacalności tego profilu działalności z punktu widzenia wyboru formy opodatkowania VAT.

Abstract

The aims of the paper are to estimate and indicate the most favorable VAT settlement scheme in individual farms. Authors analyzed previous domestic research in terms of profitability of various VAT forms. Both, the analysis of literature and own research, show that it is the most profitable for the farmers to pay VAT according to the general principles. The article pays attention to the need for regular investment on the farm due to greater benefits of VAT. The biggest difference between charged tax and tax due was noticed on a farm with plant production. It means, that plant production is much more rational form the point of view of VAT form.