Zmiany produktywności czynników wytwórczych w polskim rolnictwie

Ludwik Wicki
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wicki, Ludwik; ORCID: 0000-0002-7602-8902 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zmiany produktywności czynników wytwórczych w polskim rolnictwie
Changes in factor productivity in Polish agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 116, s. 149-160

Key words

technological change productivity agriculture production factors land labour capital

Abstract

The aim of the study is to determine the level and dynamics of changes in the productivity of the basic production factors in Polish agriculture for the years 1995–2015. The analysis was conducted on the basis of statistical data provided by the Central Statistical Office. Changes in the productivity of land, labour and capital were determined separately. There was a significant increase in the productivity of the basic production factors in Polish agriculture. Based on the value of commercial production as a measure, it was found that in the years 1995–2015 the land productivity has increased by 100%, labour productivity by 38% and capital productivity by 34%. The compound annual growth rates were amounted to 3.94, 2.39 and 1.34% respectively. Based on the research results one can say that technological changes in Polish agriculture are relatively land-saving and capital-intensive. The productivity growth in agriculture in the future will depend mainly on the dynamics of land concentration in larger farms and consequently increase of the production scale in agriculture.