Oczekiwania konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego

Anna Olewnik-Mikołajewska1, Krystyna Gutkowska2, Iwona Kowalczuk3, Marta Sajdakowska4, Sylwia Żakowska-Biemans5
1, 2, 3, 4, 5 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Olewnik-Mikołajewska, Anna (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Gutkowska, Krystyna (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kowalczuk, Iwona (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Sajdakowska, Marta (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Żakowska-Biemans, Sylwia; ORCID: 0000-0001-8225-6533 (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Oczekiwania konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego
Consumer expectancies towards innovative animal-derived food products
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 116, s. 161-171

Key words

consumer acceptance of innovations products of animal origin food products enrichment

Abstract

The modern food market is characterized by very dynamic changes of its offer trying to meet the diverse and changing consumer preferences. At the same time, it is noted that among many new products on the market, there are some that exist longer, and others that do not, while the time of new products existing is determined mainly by the consumer acceptance. On the basis of both qualitative and quantitative data, it could be stated that consumers have relatively high level of acceptance of majority of the new food products of animal origin. However, higher consumer acceptance is stated for content modifications associated with reduction of components, which may have a negative effect on human health, whereas food products enrichment, even if associated with a positive impact on human health, was less accepted by consumers. The acceptance level of innovations in food products of animal origin depends on sociodemographic characteristics of consumers. Moreover, the level of acceptance is associated with innovators profile.