Znaczenie świeżych owoców i warzyw w codziennej diecie studentów warszawskich uczelni

Dawid Olewnicki1, Lilianna Jabłońska2, Maja Łazorczyk3
1, 2, 3 Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Olewnicki, Dawid; ORCID: 0000-0002-3096-3882 (Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Jabłońska, Lilianna; ORCID: 0000-0001-6757-7734 (Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Łazorczyk, Maja (Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Znaczenie świeżych owoców i warzyw w codziennej diecie studentów warszawskich uczelni
The significance of fresh fruit and vegetables in the daily diet of Warsaw universities students
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 116, s. 173-186

Słowa kluczowe

owoce warzywa spożycie studenci

Streszczenie

Celem badań było poznanie poziomu świadomości studentów warszawskich uczelni znaczenia owoców i warzyw dla człowieka oraz wpływu na tę świadomość i realną konsumpcję wiedzy otrzymywanej w trakcie studiów. Analizowano, jak studenci oceniają znaczenia owoców i warzyw w swojej codziennej diecie, częstość i wielkość spożycia, powody konsumowania lub jego braku oraz znaczenie wybranych wartości prozdrowotnych. Z badań wynika, iż warzywa i owoce odgrywają ważną rolę w diecie studenta. Świeże owoce spożywane są najczęściej raz dziennie (36,8%), warzywa 2–3 razy w tygodniu (32,6%). Największa świadomość wartości prozdrowotnych owoców i warzyw oraz największa ich konsumpcja cechuje studentów kierunków związanych z żywieniem człowieka.