Poglądy Władysława Grabskiego na postęp i innowacje w rolnictwie

Mariusz Chądrzyński
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Chądrzyński, Mariusz; ORCID: 0000-0002-7478-8190 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Poglądy Władysława Grabskiego na postęp i innowacje w rolnictwie
Wladyslaw Grabski views on progress and innovation in agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2016, vol., nr 116, s. 5-20

Key words

Wladyslaw Grabski progress innovation agriculture

Abstract

The study presents Wladyslaw Grabski’s views on progress and innovations in agriculture. He supported their introduction in a conscious and not uncritical way. He believed that the effects of the introduction of progress and innovations in agriculture should be considered in the long term perspective. He found it important to disseminate knowledge and educate people connected to agriculture in order to publicise the effectiveness and benefits coming from innovative actions. He was a supporter of the belief that not only the purely economic but also a general social effects should be considered when introducing progress and innovation in agriculture. He was the forerunner of the comprehensive views on those issues.