Zachowania młodych konsumentów na rynku m-zakupów

Anna Dąbrowska1, Mirosława Janoś-Kresło2
1, 2 Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dąbrowska, Anna (Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Janoś-Kresło, Mirosława (Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Zachowania młodych konsumentów na rynku m-zakupów
THE BEHAVIOUR OF YOUNG CONSUMERS ON THE M-SHOPPING MARKET
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 120, s. 175-187

Słowa kluczowe

zachowania konsumentów m-zakupy

Key words

consumer behaviour m-shopping

Streszczenie

Niniejszy artykuł ma charakter empiryczny. Jego celem jest identyfikacja zachowań młodych konsumentów (w wieku 15–34 lata) na rynku m-zakupów, przy uwzględnieniu trzech grup: 15–18 lat, 19–24 lata i 25–34 lata. Jest to segment konsumentów bardzo wrażliwy na nowoczesne rozwiązania technologiczne i poszukujący nowości, co często jest wyrazem ich osobowości, wpisywania się w nowe trendy konsumenckie. W artykule wykorzystano głównie wyniki raportu mShopper 2.0. Polacy na zakupach mobilnych z 2016 roku oraz wyniki badania własnego wykonanego w 2013 roku na potrzeby projektu badawczego Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji (2011/03/B/HS4/04417).

Abstract

This article is of an empirical nature. Its main objective is to identify the behaviour of young consumers (aged 15–34) on the m-shopping market, taking into consideration three age groups: 15–18, 19–24 and 25–34. This segment is very sensitive to modern technological solutions and interested in novelties, which is often an expression of their personality and being in line with new consumer trends. The article is based mainly on the results of the report mShopper 2.0. Polacy na zakupach mobilnych from 2016 and the results of own research conducted in 2013 as a part of the research project Consumer Competence as a Stimulator of Innovative Behavior and Sustainable Consumption (2011/03/B/HS4/04417).