Rozwój powiatów województwa mazowieckiego – wymiar ekologiczny

Tomasz Siudek1, Katarzyna Drabarczyk2
1, 2 Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Siudek, Tomasz; ORCID: 0000-0001-8400-5631 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Drabarczyk, Katarzyna; ORCID: 0000-0002-2760-8409 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rozwój powiatów województwa mazowieckiego – wymiar ekologiczny
ECOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE MAZOVIA COUNTIES
Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2017, vol., nr 120, s. 55-67

Słowa kluczowe

rozwój ekologiczny wskaźnik syntetyczny powiaty województwo mazowieckie Polska

Key words

ecological development synthetic index counties Mazovia region Poland

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju ekologicznego powiatów województwa mazowieckiego przy wykorzystaniu oryginalnego wskaźnika syntetycznego, do którego konstrukcji wykorzystano analizę czynnikową. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2006–2015 pod względem ekologicznym najbardziej rozwinięte były powiaty siedlecki, lipski i radomski, a najsłabiej – kozienicki i miasta na prawach powiatu (w tym Warszawa). Dysproporcje rozwojowe między powiatami Mazowsza w tym czasie uległy zmniejszeniu.

Abstract

The main aim of this paper is to determine the level of ecological development of the Poland’s Mazovia counties (poviats) on the basis of the original synthetic index constructed with the use of factor analysis. According to the obtained results, in the years 2006–2015, the highest level of ecological development was achieved by such counties, as: Siedlecki, Lipski and Radomski, while the lowest one in Kozienicki county and towns with county rights (including Warsaw). The development disparities between the Mazovia poviats have decreased over this period.