The volatility of price offers of passenger airlines on the example of the Warsaw – Brussels route

Bogdan Klepacki1, Paulina Mindewicz2
1 Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Economics and Finance, Department of Logistics, 2 Smyk S.A.
Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530 (Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Economics and Finance, Department of Logistics)
Mindewicz, Paulina (Smyk S.A.)
The volatility of price offers of passenger airlines on the example of the Warsaw – Brussels route
Zmienność ofert cenowych przewoźników pasażerskich na przykładzie trasy Warszawa – Bruksela
Ekonomika i Organizacja Logistyki, 2020, vol.5, nr 3, s. 93-104

Słowa kluczowe

air communication ticket prices pricing policy

Key words

komunikacja lotnicza ceny biletów polityka cenowa

Streszczenie

In the study, the authors dealt with the price offer of four air carriers on the Warsaw – Brussels route. There were two traditional carriers (LOT Polish Airlines and Lufthansa) and two low-cost carriers (Ryanair and Wizz Air). The analysis considered changes in the ticket prices for a flight on a specific day over six months. A diversified pricing policy was found. Low-cost carriers and Lufthansa changed prices frequently but to a small extent. On the other hand, the cost of a ticket on Polish airlines was gradually increasing, the fastest in the last month before the flight. To minimize the ticket price at PLL LOT, a reservation had to be made at least three months before the flight. The lowest price of a Lufthansa and Ryanair ticket occurred a month before departure. On the other hand, at Wizz Air, the final price was lower than that offered at the beginning of the study.

Abstract

W opracowaniu autorzy podjęli problematykę oferty cenowej czterech przewoźników lotniczych na trasie Warszawa – Bruksela. Było to dwóch przewoźników tradycyjnych (PLL LOT i Lufthansa) oraz dwóch niskokosztowych (Ryanair i Wizz Air). W analizie uwzględniono zmiany cen biletu na lot konkretnego dnia w półrocznym okresie. Stwierdzono zróżnicowaną politykę cenową. Przewoźnicy niskokosztowi oraz Lufthansa zmieniali cenę często, ale w niewielkim zakresie. Z kolei koszt biletu w polskich liniach stopniowo rósł, najszybciej w ostatnim miesiącu przed lotem. W minimalizacji ceny biletu w PLL LOT należało dokonać rezerwacji minimum trzy miesiące przed lotem. Najniższa cena biletu Lufthansy oraz Ryanair wystąpiła na miesiąc przed wyjazdem. Z kolei w Wizz Air cena ostateczna była niższa od zaoferowanej na początku badania.

Cytowania

 1. Brussels Airport, 2020a: Air traffic by the numbers, 2020, [electronic source] https://www.brusselsairport.be/en/our-airport/facts-figures/monthly-traffic-figures
 2. Brussels Airport, 2020b: Brussels Airport (BRU), Brussels Airport. Guide to Brussels Airport – Zaventem (BRU), [electronic source] https://www.airport-brussels.com/
 3. Brussels Airport, 2020c: The history of Brussels Airport, [electronic source] https://www.brusselsairport.be/en/our-airport/about-brussels-airport/history
 4. Brussels South Charleroi Airport S.A., 2020a: About us, [electronic source] https://www.brusselscharleroi-airport.com/en/about-us
 5. Brussels South Charleroi Airport S.A., 2020b: Key figures, [electronic source] https://www.brussels-charleroi-airport.com/en/key-figures
 6. Brussels South Charleroi Airport S.A., 2020c: Who are we? [electronic source] https://www.brussels-charleroi-airport.com/en/who-are-we
 7. Czownicki J. (red.), 1993: Transport lotniczy w gospodarce rynkowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 8. Kacperczyk R., 2016: Środki transportu. Część 1, Difin, Warszawa.
 9. Lewandowski P., Jendryczka V., Urbanyi-Popiołek I., 2013: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu lotniczego, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, I. Urbanyi-Popiołek (ed.), Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 10. Lotnisko Chopina Warszawa, 2020a: Linie lotnicze obsługiwane na Lotnisku Chopina , [electronic source] https://www.lotnisko-chopina.pl/pl/linie-lotnicze.html#tab1
 11. Lotnisko Chopina Warszawa, 2020b: Lotnisko Chopina – podsumowanie 2019 roku, [electronic source] https://www.lotnisko-chopina.pl/pl/aktualnosci-i-wydarzenia/0/975/szczegoly.html
 12. Neider J., 2008: Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Sipiński D., Cybulak P., Placha K., 2016: Lotniska w Polsce, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź.
 14. Stajniak M., 2008: Podział transportu, [w:] Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Krupa (eds), Biblioteka Logistyka, Poznań.
 15. Urząd Lotnictwa Cywilnego, 2019a: Statystyki i analizy rynku transportu lotniczego, Statystyki wg przewoźników, [electronic source] https://www.ulc.gov.pl/pl/statystyka-analizy/statatyki-i-analizyrynku-transportu-lotniczego/3725-statkieta-wg-przewoznikow [access: 02.11.2019].
 16. Urząd Lotnictwa Cywilnego, 2019b: Statystyki i analizy rynku transportu lotniczego, Statystyki wg portów lotniczych, [electronic source] https://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/statystyki-i-analizy-rynkutransportu-lotniczego/3724-statystyki-wg-portow-lotniczych
 17. Warsaw Modlin Airport: Podstawowe informacje, [electronic source] https://www.modlinairport.pl/lotnisko/podstawowe-informacje-2