Sprzedaż produktów rolnych przez Internet

Dariusz Strzębicki

Strzębicki, Dariusz; ORCID: 0000-0003-1656-4268
Sprzedaż produktów rolnych przez Internet
Selling of agricultural products via the Internet
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2011, vol., nr 5(54), s. 176-196

Streszczenie

W opracowaniu zaprezentowano przykłady wykorzystania Internetu w sprzedaży produktów rolnych. Na podstawie analizy polskich i zagranicznych przypadków autor omówił różne formy elektronicznej sprzedaży produktów rolnych zarówno typu B2C, jak i B2B. W opracowaniu omówiono sposoby funkcjonowania oraz korzyści z wykorzystania różnych rynków elektronicznych i sklepów internetowych produktów rolnych dla rolników oraz nabywców.

Abstract

The paper discusses examples of the Internet usage as a marketing channel for sale of agricultural products. The paper includes Polish and foreign case studies with description of various forms of electronic sale, both of the B2C and B2B types. The paper discusses operation of various electronic marketplaces and electronic stores of agricultural products. The author also listed advantages and benefits of using electronic agricultural marketplaces for farmers and customers.