Metody zbierania danych o użytkownikach w procesie budowy komercyjnych stron WWW

Dariusz Strzębicki
Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Strzębicki, Dariusz; ORCID: 0000-0003-1656-4268 (Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Metody zbierania danych o użytkownikach w procesie budowy komercyjnych stron WWW
Methods of Collecting User Data in the Process of Building Commercial Website
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 7(56), s. 133-138

Streszczenie

W opracowaniu dokonano identyfikacji i porównania najbardziej popularnych metod stosowanych przez agencje badań specjalizujące się w badaniach potencjalnych użytkowników komercyjnych stron internetowych. Autor zidentyfikował popularne metody zbierania danych o potencjalnych użytkownikach komercyjnych stron WWWW przy użyciu metody analizy treści dziesięciu losowo wybranych z Internetu ofert firm badawczych z całego świata. Badanie pokazało, że najczęstszymi technikami badawczymi były: sortowanie kart, ankieta online, test użyteczności, obserwacja, wywiad zogniskowany oraz wywiad pogłębiony. Według subiektywnej oceny autora wymienione metody różnią się między sobą pod względem takich cech jak: rodzaj badania, etap budowy firmowej strony WWW, cel metody, korzyści osiągane dzięki zastosowaniu metody

Abstract

The paper discusses different research methods that can be used in order to collect data on potential users when planning and building a company Website. According to the research firms offers analyzed by the author, the methods that are popular in the data collecting are such techniques as: card sorting, online survey, observation, usability testing, focus group interview and individual interview. The presented methods are different as regards such criteria as: research type, stage of Website building, method goal, and advantages of the method.