Uwarunkowania spożycia produktów mleczarskich

Joanna Chudzian
Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Chudzian, Joanna; ORCID: 0000-0001-5565-1319 (Faculty of Economic Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW)
Uwarunkowania spożycia produktów mleczarskich
Determinants of Consumption of Dairy Products
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 7(56), s. 20-28

Streszczenie

W artykule zaprezentowano dane na temat spożycia produktów mleczarskich z podziałem na kategorie produktowe. Dokonano także analizy czynników kształtujących spożycie produktów mleczarskich z uwzględnieniem charakterystyki konsumentów zidentyfikowanych na podstawie badań własnych. Artykuł kończy podsumowanie ze wskazaniem kierunków działań dla przedsiębiorstw z branży mleczarskiej.

Abstract

The article presents an analysis of consumption of dairy products, which including product categories. Also the factors influencing the consumption of dairy products including consumer factors were analyzed. The article concludes with a summary indicating the directions of activities for companies in the dairy market.