EURO 2012 wyzwaniem organizacyjnym dla Polski

Marta Postuła
Ministerstwo Finansów
Postuła, Marta (Ministerstwo Finansów)
EURO 2012 wyzwaniem organizacyjnym dla Polski
EURO 2012 Organizational Challenge for Poland
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2012, vol., nr 7(56), s. 81-91

Streszczenie

Program przygotowań do przeprowadzenia w Polsce Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. jest od kilku lat strategicznym przedsięwzięciem. Na proces ten składają się dwa zasadnicze zagadnienia: przygotowanie infrastruktury warunkującej przeprowadzenie turnieju oraz stworzenie odpowiedniej organizacji pozwalającej na maksymalnie sprawne przeprowadzenie tak dużej i długiej imprezy masowej. Należy podkreślić, że wszystkie elementy przygotowań do turnieju wymagają zastosowania możliwie nowoczesnych i wydajnych metod zarządzania. Efektywna realizacja zadań w aspekcie organizacyjnym w tym przypadku nie będzie jednorazowym działaniem w sytuacji awaryjnej, czy też nadzwyczajnej. Zmiana kulturowa (jeśli się dokona) może oznaczać, że polskie instytucje funkcjonują skutecznie w nowoczesnym środowisku zarządczym.

Abstract

The preparations for the conduct of the European Championships in Poland in football in 2012 is the strategic project for several years. This process consists of two fundamental issues: preparation of the infrastructure to carry out the tournament and conditioning the development of an appropriate organization which allows for up to the efficient conduct of such a large and long mass event. It should be emphasized that all elements of preparation for the tournament possibly require modern and efficient management methods. Efficient implementation of tasks in terms of their organization, in this case is not one-off in an emergency situation or emergency. Cultural change (if made?) may mean that Polish institutions function effectively in the modern managerial environment.