Finansowanie działalność badawczo-rozwojowej w Polsce na tle świata

Marlena Piekut
Politechnika Warszawska
Piekut, Marlena (Politechnika Warszawska)
Finansowanie działalność badawczo-rozwojowej w Polsce na tle świata
Financing B&R in Poland versus the world
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 361-372

Key words

R&D expenditure the financing structure of R&D European countries

Streszczenie

Celem artykułu była analiza poziomu nakładów na działalność badawczo-rozwojową oraz ich struktury w krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz Korei Południowej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Materiał źródłowy stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Eurostat. Okresem badawczym objęto lata 2000-2010. Do grupowania krajów ze względu na strukturę finansowania działalności B+R zastosowano analizę skupień. Z przeprowadzonej analizy wynika, że liderami w zakresie poziomu nakładów na działalność B+R są Luksemburczycy, Finowie, Duńczycy i Szwedzi, w krajach tych obserwuje się też korzystną strukturę finansowania działalności B+R. W Polsce nakłady na działalność B+R są jednymi z niższych w Europie, a struktura finansowania działalności B+R jest dalece niezadawalająca.

Abstract

The aim of the publication was to analyze the level of expenditure on research and development activities and the financing structure of R&D investments in European countries, Japan, the United States of America and South Korea. The CSO of Poland and Eurostat data are used in the analysis, between years 2000-2010. Cluster analysis used to group countries with regard to the financing structure of R&D. To the leading countries in this respect belong Luxemburg, Finland, Denmark and Sweden. In Poland, the expenditure on R & D is one of the lowest in Europe. Furthermore, the financing structure of R & D is far from satisfactory.