Zarządzanie zaufaniem w procesie budowania trwałej przewagi konkurencyjnej

Dawid Szostek
Katedra Marketingu i Handlu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Szostek, Dawid (Katedra Marketingu i Handlu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Zarządzanie zaufaniem w procesie budowania trwałej przewagi konkurencyjnej
Trust management in the process of building of a sustainable competitive advantage
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 9(58), s. 537-548

Słowa kluczowe

zaufanie zarządzanie zaufaniem przewaga konkurencyjna

Key words

trust trust management competitive advantage

Streszczenie

W artykule zawarto rozważania na temat roli zaufania w życiu społeczno-gospodarczym, w tym jako kluczowego czynnika do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa zarządzanego marketingowo. Omówiono takie kwestie, jak: budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem czynników niematerialnych, rola zaufania w biznesie, budowanie zaufania i zarządzanie nim. Artykuł jest przyczynkiem do dalszej dyskusji na temat zarządzania zaufaniem.

Abstract

The article includes discussion on the role of trust in the social and economic life, including its role as a key factor for building a sustainable, competitive advantage of the marketingly managed company. The author discusses such issues as: building a sustainable, competitive advantage using intangible factors, the role of trust in the business, building trust and trust management. The article is a contribution to the further discussion on the issue of the trust management.