Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa

Patrycja Andrzejewska1, Krzysztof Firlej2
1, 2 Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Andrzejewska, Patrycja (Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Firlej, Krzysztof (Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa
THE IMPLEMENTATION OF INTERNET MARKETING TOOLS ON THE POLISH BREWERY MARKET
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 21-31

Słowa kluczowe

Instrumenty marketingu internetowego – marketing w sieci – branża browarnicza – polski rynek piwa

Key words

Internet marketing tools Internet marketing brewery industry Polish beer market

Streszczenie

Rozwój rynku reklamy, jako jednego z pięciu głównych narzędzi informacyjnych dla społeczeństwa oraz rosnący udział wydatków na marketing internetowy wskazały potrzebę przyjrzenia się tej problematyce. Na przełomie wieków zaobserwowano znaczący rozwój narzędzi marketingu w sieci oraz wzrost możliwości ich wykorzystania przez polskie marki. Znamiennym przykładem jest sytuacja, która ma miejsce w branży browarniczej i gdzie nakłady na reklamę są wyjątkowo wysokie. Jako główny cel badawczy wskazano opracowanie analizy stopnia wykorzystania instrumentów marketingu internetowego przez przedsiębiorstwa branży browarniczej i rynku piwa. Metodą badawczą była analiza porównawcza wybranych narzędzi marketingu internetowego przez trzy spółki, które odgrywają najważniejszą rolę na rynku – Kompanię Piwowarską S.A w Poznaniu, Grupę Żywiec S.A. w Żywcu i Carlsberg Polska Sp. z o.o. w Warszawie. W przeprowadzonej analizie zbadano trzy instrumenty marketingu występujące w Internecie: strony internetowe, profile w serwisie społecznościowym Facebook oraz kanały w serwisie video Youtube. Wybrane narzędzia poddane zostały ocenie przy pomocy niezbędnych kryteriów, umożliwiających dokonanie porównania. Wynikiem przeprowadzonych badań było określenie aktualnej sytuacji branży browarniczej na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonego badania.

Abstract

The main reason to raise the subject of an article was the increasing share of spendings on Internet marketing in the total expenditure incurred by companies on advertising. In recent years the tremendous growth in network marketing tools and increased awareness of the possibility of their use by the Polish brands can be observed. A similar situation occurs in the brewing industry, where the advertising expenditures are extremely high. The purpose of this article is to analyze the utilization of Internet marketing tools by companies operating on the Polish beer market. The research method applied is a comparative analysis of selected tools by the three companies, which play a major role in the market - Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec and Carlsberg Poland. The analysis covered three instruments of marketing on the Internet: website, profile in the social networking website Facebook and video channel on YouTube. Each tool was evaluated on the basis of specified criteria. The paper contains the conclusions of the study and a summary which includes an assessment of the situation in brewing industry.