Elementy platformy strategii marketingowo-finansowej

Grażyna Golik-Górecka
Uniwersytet Łódzki, Katedra Marketingu
Golik-Górecka, Grażyna (Uniwersytet Łódzki, Katedra Marketingu)
Elementy platformy strategii marketingowo-finansowej
ELEMENTS OF PLATFORMS OF MARKETING – FINANCIAL STRATEGIES
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 225-238

Słowa kluczowe

platformy strategii marketingowo- finansowej macierz Sheta/Freizera macierz opłacalności Marakon Associates marketingowa marża netto dekompozycja kształtowanie wartości dla klienta i dla interesariuszy dashboard marketing

Key words

platforms of the strategy marketing- financial the Sheth/Freizer Matrix the Marakon Profitability Matrix Net Marketing Contribution (NMC)- decomposition forming for the customer value and for stakeholders dashboard marketing.

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji powiązań między strategiami marketingowymi i finansowymi, które ujmuje platforma interfejsu między tymi dwoma obszarami czy też funkcjami przedsiębiorstw. Do tych obszarów można dodać dział IT, który dostarcza narzędzi wspomagających i automatyzujących monitorowanie i wdrażanie strategii np. dashboard marketing.

Abstract

Visualising links between marketing strategies is a purpose of the article and financial which the platform of the interface is taking hold between these two areas or also with functions of enterprises of. It is possible to add the IT department which is providing with tools assisting and automating monitoring and implementing to these areas of strategy e.g. dashboard marketing.