Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw a ich efekty finansowe

Grzegorz Karasiewicz
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
Karasiewicz, Grzegorz (Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski)
Stopień internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw a ich efekty finansowe
THE INTERNATIONALIZATION OF POLISH COMPANIES AND THEIR FINANCIAL PERFORMANCE
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 331-342

Słowa kluczowe

Stopień internacjonalizacji efekty finansowe relacja M-P przedsiębiorstwa polskie

Key words

Degree of internationalization financial performance M-P relationship Polish companies

Streszczenie

Na podstawie badań przedsiębiorstw polskich notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można sformułować następującą obserwację odnoszącą się do relacji internacjonalizacji i efektów finansowych: przedsiębiorstwa działające na rynkach zagranicznych mające wyższy stopień internacjonalizacji osiągają słabsze efekty finansowe niż podmioty mające niższy stopień internacjonalizacji (typ relacji M-P – liniowa negatywna).

Abstract

The analysis of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange allows to outline the following observation regarding the relationship between their internationalization and financial performance: companies operating on international markets and having higher degree of internationalization are characterized by worse financial performance than companies with lower degree of internationalization (relationship type: M-P linear negative).