Witryna internetowa w komunikacji marketingowej nauczyciela akademickiego

Ewa Białek1, Monika Zajkowska2
1 Politechnika Koszalińska, 2 Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
Białek, Ewa (Politechnika Koszalińska)
Zajkowska, Monika (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Witryna internetowa w komunikacji marketingowej nauczyciela akademickiego
THE WEBSITE IN THE MARKETING COMMUNICATION OF AT THE TEACHING FELLOW’S WORK
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 45-54

Słowa kluczowe

komunikacja marketingowa witryna internetowa wyszukiwarki internetowe

Key words

marketing communication website internet search

Streszczenie

W artykule omówiono etapy budowy witryny internetowej nauczyciela akademickiego ze szczególnym uwzględnieniem jej optymalizacji pod kątem wyszukiwarek internetowych. Wskazano metody promocji witryny. Zaproponowano narzędzia wspomagające te działania, w tym portale społecznościowe, internetowe bazy danych i dedykowane im wyszukiwarki. Przedstawiono praktyczną wiedzę i doświadczenie zdobyte przy budowie witryny www.whsz.bicom.pl.

Abstract

In this paper the individual stages of the creation of a teaching fellow’s website is discussed, with the particular consideration of its optimization from the point of view of Internet search engines. Some methods of the website promotion have been indicated. The tools to support these operations have been offered, including social networking services, Internet databases, and dedicated search engines. Besides, the practical knowledge and the experience acquired at the creation of the www.whsz.bicom.pl website have been presented.