Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych

Małgorzata Łatuszyńska1, Agata Wawrzyniak2
1, 2 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Łatuszyńska, Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
Wawrzyniak, Agata (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
Metody symulacji komputerowej w badaniach marketingowych
COMPUTER SIMULATION METHODS IN MARKETING RESEARCH
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 462-474

Słowa kluczowe

badania marketingowe symulacja komputerowa dynamika systemowa symulacja wieloagentowa

Key words

marketing research computer simulation system dynamics multi-agent based simulation

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania symulacji komputerowej w badaniach marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch jej metod - dynamiki systemowej i symulacji wieloagentowej. Omówiono istotę tych metod oraz zaprezentowano główne kierunki zastosowań w dziedzinie badań marketingowych.

Abstract

This paper presents the possibility of application computer simulation in marketing research with particular reference to two of its methods – system dynamics and multi-agent based simulation. There is described the essence of these methods and the main directions of their applications in the field of marketing research.