Percepcja marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych

Renata Matysik-Pejas1, Marta Sowula2, Monika Szafrańska3
1, 2, 3 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie
Matysik-Pejas, Renata (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie)
Sowula, Marta (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie)
Szafrańska, Monika; ORCID: 0000-0002-4948-7636 (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie)
Percepcja marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych
PERCEPTION OF PRIVATE LABELS BY PURCHASERS OF FOOD PRODUCTS
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 475-483

Słowa kluczowe

marki własne rynek marek własnych konsumencka percepcja marek własnych

Key words

private labels market of private labels consumer perception of private labels

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań konsumenckich, których celem była charakterystyka postrzegania marek własnych przez nabywców produktów żywnościowych. Informacje pochodziły z badań pierwotnych, przeprowadzonych na grupie 217 osób. Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie sposobu interpretacji pojęcia „marki własne” przez respondentów. Uzyskano także hierarchię czynników decydujących o pierwszym zakupie produktów opatrzonych marką własną, jak również ogólną opinię respondentów na temat tych produktów. Określono również oczekiwania respondentów względem produktów marek własnych, a także wskaźniki znajomości tych marek.

Abstract

The paper presents results of consumer research, which aim was to characterize the perception of private labels by purchasers of food products. Information was derived from primary survey conducted on a group of 217 persons. The results allow to determine the way of interpretation the concept of "private labels" by respondents. Also was obtained the hierarchy of factors that determine the first purchase of products with private labels as well as the general opinion about these products. Also was identified respondents' expectations towards private labels products and indicators of knowledge of these labels.