Rola i znaczenie środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw konsumenckich dzieci

Katarzyna Oleszczyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu
Oleszczyk, Katarzyna (Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu)
Rola i znaczenie środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw konsumenckich dzieci
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 514-526

Słowa kluczowe

socjalizacja konsumencka dziecko jako konsument postawy konsumenckie rodzina

Key words

consumer socialization child as consumer consumer attitude family

Streszczenie

Artykuł porusza kwestię kształtowania postaw konsumenckich u dzieci. Wiele środowisk i instytucji ma wpływ na to, w jaki sposób odnosimy się do kwestii konsumpcji. Jednym ze środowisk, które w najtrwalszy sposób kształtują nasze postrzeganie świata jest rodzina. W rodzinie także zachodzi proces zwany socjalizacją konsumencką, gdzie jesteśmy przygotowywani do roli konsumenta.

Abstract

The article raises the issue of shaping consumer attitudes in children. Many backgrounds and institutions has an impact on how we refer to the issue of consumption. One of them, which has got the most permanent impact on shaping our word perception is a family. In the family there is also a process called consumer socialization, where we are being prepared for the role of the consumer.