CUSTOMER - TARGETED STRATEGY AS A COMPONENT OF MARKETING STRATEGY

Marek Rawski
Cracow University of Economics
Rawski, Marek (Cracow University of Economics)
CUSTOMER - TARGETED STRATEGY AS A COMPONENT OF MARKETING STRATEGY
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2013, vol., nr 10(59), s. 569-579

Słowa kluczowe

strategia marketingowa strategia nakierowana na klientów

Streszczenie

Celem opracowania jest ogólna charakterystyka komponentu strategii marketingowej, określonego jako strategia nakierowana na klientów. Według Autora, strategia nakierowana na klientów składa się z dwóch poziomów: strategii stymulacji rynku i strategii podziału rynku. Oba komponenty zostaną scharakteryzowane. Właściwe rozważania zostaną poprzedzone zarysem autorskiego rozumienia pojęcia „strategia marketingowa” oraz prezentacją założeń przyjętych przez autora dla formułowania tego rozumienia. Jest to konieczne, ponieważ przyjęte rozumienie strategii marketingowej tworzy „szkielet” dla pojęcia strategia nakierowana na klientów.

Abstract

Total, customer targeted strategy comprises two solutions: marketing stimulation strategy and market segmentation strategy. Marketing stimulation strategy is an aggregate of two main instruments of influence: a broadly understood “set of benefits”, and its price consistent with the mission statement and the desired marketing image, reflecting the aspirations regarding the quality of the conducted economic activity. Two issues (market segmentation strategy) must be settled prior to implementation of the method affecting the market with quality-price benefits: enterprise potential analysis in terms of feasibility of implementation of a given marketing stimulation strategy and multi-faceted analysis of the clients on the market. Both components are characterized.