DETERMINANTS OF THE CO-CREATION OF CONSUMER VALUE ON THE SPORTS EVENT MARKET

Zygmunt Waśkowski
Poznan University of Economics and Business
Waśkowski, Zygmunt; ORCID: 0000-0003-0793-3578 (Poznan University of Economics and Business )
DETERMINANTS OF THE CO-CREATION OF CONSUMER VALUE ON THE SPORTS EVENT MARKET
Determinanty współtworzenia wartości dla nabywców na rynku wydarzeń sportowych
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, vol., nr 23(72), s. 247-255

Słowa kluczowe

consumer value co-creation of value sports events market

Key words

wartość dla nabywców współtworzenie wartości rynek wydarzeń sportowych.

JEL Classification

A11 D11 L20

Streszczenie

Although the concept of the co-creation of consumer value has been subject to numerous research projects and scientific debates, it still arouses controversy. Its possible applications are still discussed and its various aspects require more in-depth analyses. This article is conceptual in nature and presents the determinants of the co-creation of value on the sports event market. It also addresses its opportunities and limitations. The conducted analysis allowed for a conclusion that the creation of value for sports events is cooperative in nature, with three main groups of entities involved.

Abstract

Koncepcja współtworzenia wartości dla nabywców mimo, że jest przedmiotem licznych badań i dyskusji naukowych nadal wzbudza wiele kontrowersji. Brakuje jednomyślności w zakresie możliwości jej stosowania, wiele zagadnień wymaga dalszych, pogłębionych badań. Prezentowany artykuł ma charakter koncepcyjny, przedstawiono w nim uwarunkowania współtworzenia wartości na rynku wydarzeń sportowych oraz wskazano na związane z tym możliwości i ograniczenia. W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że tworzenie wartości wydarzeń sportowych ma charakter kooperatywny, a w proces ten są zaangażowane trzy główne grupy podmiotów.