Przepływy finansowe środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Aldona Zawojska

Zawojska, Aldona; ORCID: 0000-0003-3668-0127
Przepływy finansowe środków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
Financial flows of the EU funds on agricultural and rural development in Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 221-229

Słowa kluczowe

rolnictwo obszary wiejskie przepływy finansowe Unia Europejska

Key words

ariculture rural areas financial flows European Union

Streszczenie

W dwóch pierwszych latach przynależności do Unii Europejskiej Polska była netto beneficjentem przepływów z budżetu Unii w wysokości 2,69 mld euro. Oznacza to przepływ netto na głowę mieszkańca równy 70 euro. Suma przepływów ze strony Unii od momentu włączenia wyniosła 7,2 mld euro, z czego 27% było przeznaczone na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Komisja Europejska zaakceptowała rozliczenia polskich agencji płatniczych za lata 2004 i 2005 z wydatków na rzecz wsparcia rolnictwa finansowanych przez Sekcję Gwarancji EAGGF i za rok 2005 z wydatków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Abstract

In the first two years of membership Poland was a net beneficiary of flows from the EU budget. This translated into numbers means that Poland got from the EU 2.69 billion euro more than it paid. On a per capita basis, this means a net EU payment of 70 euro per person. EU-Poland accumulative financial flows since the first day of accession have reached a total of 7.2 billion euro of which 27% was spent on financing of the CAP. To ensure that Poland can absorb the EU funds effectively and manage them properly, a well-functioning administrative structure must be put in place. One of the key players in this structure is the Ministry of Agriculture and Rural Development which is responsible for programming and management of the funds allocated to agriculture and rural areas via two paying agencies: AMA and ARMA. The accounts of the paying agencies of Poland concerning expenditure financed by the EAGGF, Guarantee Section, with respect to the 2004 and 2005 financial years as well as expenditure on rural development with respect to 2005 were cleared by the European Commission