Uwarunkowania produkcji oraz wewnątrz- i zewnątrz unijnego handlu wołowiną i cielęciną w Polsce

Radosław Lewandowski

Lewandowski, Radosław
Uwarunkowania produkcji oraz wewnątrz- i zewnątrz unijnego handlu wołowiną i cielęciną w Polsce
Production and intra- as well as extra-EU beef and veal trade conditions for Poland
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2006, vol.15, nr , s. 301-311

Słowa kluczowe

handel zagraniczny reforma WPR rynek wołowiny rynek cielęciny

Key words

international beef market international veal market Polish exports

Streszczenie

W artykule zaprezentowana została aktualna sytuacja i uwarunkowania na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w odniesieniu do zbliżającej się reformy WPR. Jest to najwyższy czas, aby podjąć rozmowy w sprawie przyszłego kształtu WPR z uwzględnieniem analizy czynników środowiskowych, socjalnych i ekonomicznych. Wstępne wyniki pokazują, że Polska posiada możliwości do produkcji wołowiny i cielęciny i oferowania jej na rynkach zarówno wewnątrz- jak i zewnątrz unijnych. Zasadniczym problemem jest kształt i wielkość wsparcia produkcji rolno-spożywczej w kontekście liberalizacji handlu międzynarodowego

Abstract

This article presents the situation and conditions in the beef and veal markets in Poland relating to the new CAP reform. It is an opportune time to start a discussion about the future form of CAP on the basis of a wide environmental, social and economic analysis. The present overview shows that Poland has an opportunity to produce and promote its beef and veal products in the intra- and extra-EU markets. The main problem is the shape and value of support for agri-food products in the context of the international trade liberalisation process.