Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa

Joanna Kisielińska

Kisielińska, Joanna; ORCID: 0000-0003-3289-1525
Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa
Cluster analysis in the agricultural economics
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.8(23), nr , s. 104-115

Słowa kluczowe

analiza skupień ekonomika rolnictwa

Key words

cluster analysis agricultural economics

Streszczenie

W artykule przedstawiono elementy analizy skupień, zwracając szczególną uwagę na ocenę uzyskanej klasyfikacji. Dokonano ponadto przeglądu publikacji, w których prezentowano badania wykorzystujące analizę skupień w ekonomice rolnictwa.

Abstract

Elements of cluster analysis are presented in the article. Particular attention was paid to the appraisal of obtained classification. Moreover the research publications using cluster analysis in agricultural economics are reviewed.