Wpływ globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa

Maria Parlińska, Michał Wielechowski

Parlińska, Maria; ORCID: 0000-0003-3323-7779
Wielechowski, Michał; ORCID: 0000-0002-1335-8971
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa
Impact of the global financial crisis on the U.S. and Polish agriculture
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2009, vol.8(23), nr , s. 152-163

Słowa kluczowe

globalny kryzys finansowy ceny żywności produkty rolne

Key words

global financial crisis food prices agricultural products

Streszczenie

Głównym zamierzeniem artykułu było przedstawienie wpływu globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa. Pomimo występujących trudności sektory te wydają się być bardziej odporne na niekorzystne zjawiska finansowe aniżeli inne gałęzie obydwu gospodarek.

Abstract

The main objective of the research was to present the impact of global financial crisis on the condition of the U.S. and Polish agriculture. Despite many difficulties these sectors seem to be more resilient to the unfavourable financial phenomena than the other branches of both economies